Privacy

Dit is de website van ABS Plastics nv.
 
Ons post- en bedrijfsadres is: 

Heidelbergstraat 55
8210 Zedelgem

Ons ondernemingsnummer is BE 0421.073.733.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam (internet domain name) en uw e-mailadres (in de mate van het mogelijke).

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website.
 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
 • Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums.
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt.
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt om:

 • De inhoud van onze website te verbeteren.
 • De inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker.
 • U op de hoogte te stellen van updates van onze site.
 • U later te contacteren voor marketingdoeleinden.
 • De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Op deze site gebruiken we cookies.

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

 • Om uw voorkeuren te registreren.
 • Om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
 • Om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.
 • Om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.
 • Om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.
  We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.
  Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren:
 
Per email: abs.plastics@proximedia.be

Per telefoon: 050 822 770

Per brief op dit adres:

ABS Plastics nv
Heidelbergstraat 55
8210 Zedelgem

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. U kan ook gebruik maken van de opt out-functie op onze website.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. U kan ook gebruik maken van de opt out-functie op onze website.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

Telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886.
Per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel.
Online: www.robinsonlist.be
 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met:

Ons bedrijf zelf op het volgende adres:

ABS Plastics nv
Heidelbergstraat 55
8210 Zedelgem
Tel.
050 822 770

Het Comité van Toezicht van het BDMV, per e-mail via privacy@bdma.be of per post op dit adres:

BDMV, Buro & Design Center
Heizel Esplanade B 46
1020 Brussel

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).